Nová soutěž, kterou pro vás pořádá Blog RD.

Jméno soutěže „Nejlepší vojenský opravář“ vypovídá samo o sobě, o co se jedná. Soutěžící budou v průběhu 4 dní opravovat své soutěžní gubernáty v předem připravených podmínkách. Vyhraje ten, který bude schopen nahazovat po dobu soutěže největší vojenskou sílu. Prvkem soutěže je také schopnost správného rozložení tahů. O startu soutěže hlasujte v anketě na konci článku, na výběr je mezi nedělemi 23. a 30. ledna. V neděli proběhne založení gubernátů, v pondělí příprava gubernátů na soutěž a v úterý první soutěžní kolo.

 

Základní pravidla soutěže:

Startovní podmínky:

 • Hráč na pokyn organizátora založí alianci a nahlásí se organizátorům.
 • Zákaz používání jakýchkoliv placených upgradů. Soutěžní gubernát nesmí mít utracený ani jeden kredit v průběhu soutěže.
 • Porušením jakékoliv startovní podmínky znamená automatické vyloučení ze soutěže bez možnosti umístění v soutěži.

 

Obecná pravidla soutěže:

 • Všichni hráči hrají za stejnou rasu – trpaslíka.
 • Každý den bude soutěžícím nastaven soutěžní gubernát do stupně poškození, podle kola soutěže. Stupně poškození se budou zvětšovat, první den bude stupeň poškození nejmenší a poslední den největší.
 • Hráč začíná s 49 tahy. V průběhu soutěže nebude ze strany organizátorů do počtu tahů zasahováno. Každý přepočet hráč obdrží 17 tahů, podle standardního systému RD. Hráč může každý přepočet odehrát libovolný počet tahů.
 • Soutěž trvá 4 přepočty, to znamená 4 soutěžní kola. Každé kolo se ve 22:30 boduje. Kdo nestihne odklikat soutěžní gub do toho času, má smůlu.
 • Na konci každého kola se udělují vítězné body podle výše sečtené útočné a vojenské vojenské síly podle stavu v imperátor/aliance (počet zbylých tahů nehraje roli žádný den).
 • Vítěz soutěže bude určen poslední den po vyhodnocení kola. Hráč s nejvíce nasbíranými body v průběhu soutěže vyhrává soutěž.
 • Konkrétní bodovací systém bude vybrán na základě počtu účastníků soutěže a zveřejněn před prvním kolem.
 • Počet infrabodů nebude ze strany organizátorů ovlivňován, pokud nebude simulována zlodějská akce sabotáž obranného systému.
 • Generálové nebudou ze strany organizátorů ovlivňováni, pokud nebude simulována zlodějská akce Poranění generála.

 

Organizační pravidla soutěže:

 • Přihláška. První krok do zapojení do soutěže, je poslat přihlášku do gubernátu April ONeil v alianci RD Blog.

Přihláška ve tvaru:

Soutěž: Vojenský opravář

Název gubernátu: xxx

Název aliance: Opravář_xxx

Heslo: xxx

(xxx – libovolný text)

 • Hráči musejí nastavit heslo k hernímu gubernátu v přihlášce. Heslo bude v rukou pouze hlavního organizátora soutěže (April), která ho bude používat pouze pro vyhodnocování kol.
 • Všichni hráči budou předem informováni, v jaký den musejí založit své soutěžní gubernáty (název gubernátu a soutěžní aliance musí odpovídat podané přihlášce do soutěže).
 • Nedodržení stanoveného dne založení gubernátu znamená automatické vyloučení ze soutěže.
 • Hráč může mít maximálně jeden soutěžní gubernát .
 • Název aliance bude ve tvaru Opravář_xxx (za xxx si můžete doplnit libovolný text. Maximální délka názvu aliance je 20 znaků. Opravář_ tvoří 8 znaků).
 • O přepočtu zakládacího dne budou všem soutěžícím nastaveny gubernáty do soutěžního nastavení.

 

Soutěžní nastavení gubernátů

50k akrů

Popka 100

Postavené všechny speciální budovy

25k domů

7,5G infrabodů

35M zbraní

Edit:

1) Hráč ihned po založení zvýší v sekci politika/přehled věk gubernátu na 5.
2) Nebudou se zakládat aliance, soutěžní gubernáty budou bezalianční.
3) Do základního nastavení dostanou hráči 3 profesory na lvl 20 a 100 draků.
4) Je zakázána během soutěže přijímat ekonomické generály
5) Druhý den soutěže, před první soutěžním kolem musí hráč skončit svůj klik bez jediného zaměstnaného člověka v profesích.

Který termín je nejvhodnější?

Zvítězila neděle 29. ledna. Uzávěrka přihlášek proběhne ve čtvrtek 26. ledna.