Vážení hráči,

přinášíme pokračování vývojářského deníku zaměřeného na rasy a dokončíme jejich představování.

Minule jsme si popsali naše hlavní body při navrhování nových ras, aby všechny měly jasné použití, silnou a slabou stránku a byly mezi sebou navzájem dostatečně odlišené. Tuto odlišnost mají podpořit především nově představené unikátní mechaniky, specifické pro každou rasu. Pro připomenutí, nekromant bude shromažďovat těla a z nich si vyvolávat početnou armádu nemrtvých. Vampýr bude neustále vyhledávat příležitosti k zisku krve, neboť jen ona umí odemknout sílu ve vampýrech skrytou. Ent získá mechaniku reflektující jeho proslulý vztek, jakmile přeteče pohár trpělivosti a už nezvládne dále snášet zkázu svého lesa, vyrazí do pomstychtivého útoku. Trpaslík se naučí, jak své jednotky dovyzbrojit dodatečnými zbraněmi nebo brněním a zvýšit tak jejich bojovou efektivitu. Pojďme se teď podívat, co budou umět ostatní.

Džin

 dzin-VD

Džini jsou tajnůstkářská stvoření obývající pouštní oblasti RedDragonu. Zde, daleko od zvědavých očí, budují své přepychové paláce a věnují se studiu magie. V chápání spletitých magických přediv se jim nikdo nevyrovná a jejich ovládání many je nedostižné. Vyznačují se velkým individualismem a při sesílání kouzel je u každého džina patrný jeho osobní rukopis.

Specializace: Nejsilnější mág
Schopnost opravy: Slabší
Schopnost farmy: Slabší, druidi

Džini jsou nejsilnější magickou rasou v RedDragonu. Nejvíce vynikají v prorážení magické obrany soupeřů a zároveň bránění spřátelených gubernátů. Armády džinů se spoléhají především na vyvolané přízraky, džin sám se zbraní chápe velmi výjimečně.

Unikátní mechanika: Metamagie. Džini získávají unikátní kouzla, ke kterým nebude mít přístup nikdo jiný kromě nich. Tato kouzla jim umožní sesílat magii s různým poměrem síly a ceny.

Obr

obr-VD

Obři byli odjakživa postrachem všech ostatních národů. Číhali u mostů nebo ve vysokých horských průsmycích a decimovali celé karavany nebo podnikali loupeživé nájezdy. Jakkoli jsou to spíše jednodušší tvorové a mnoho z nich se ani nenaučí pořádně mluvit, tyto nedostatky vynahrazují jedinečnými bojovými schopnostmi a doslova obrovskou silou, které se vyrovná pouze jejich apetit. Malé skupinky obrů žijí převážně v kopcích a horách pod vedením starých šamanů. Ne všichni obři jsou ale nájezdníci, někteří se věnují i poctivé práci, díky své velikosti a nevelkému intelektu především nenáročnému kamenictví a zednictví. Ke svému bydlení hojně využívají přírodní útvary, jeskyně a kamenné dómy, které umí odolat náročnému počasí jejich domovských oblastí i ničivé magii.

Specializace: Nejsilnější útočník
Schopnost opravy: Průměrná
Schopnost farmy: Jedna z nejslabších, kameníci

Obr je nejsilnější vojenská rasa RedDragonu. Díky své síle a velikosti disponují také velkým nadáním k ničení a žádná budova si před nimi nemůže být jista. I běžné jednotky obrů jsou schopny je účinně bourat. Ekonomika a věda obrů ale nejsou velmi vyvinuté a je třeba si dávat pozor na utrpěné poškození.

Unikátní mechanika: Šamanismus. Mágové obrů mohou vzývat speciální totemy, a pokud uspějí, totemy se jim odmění rozličnými, obrům vyhrazenými, kouzly.

Hobit

hobit-VD

Malý, nenápadný a disponující nezdolným optimismem, takový je hobití národ. Vyniká také v kultivování a obdělávání krajiny, hobití farmářské produkty jsou velmi ceněné a vyhledávané. Tím spíše, že hobiti si na nich rádi pochutnají sami. Jejich nory, umně hloubené do malých kopečků, mají často několik spižíren a skrývají řadu kulinářských lahůdek, kterými se hobiti chlubí na pravidelných požitkářských festivalech, neboť jsou to velmi společenští tvorové.

Specializace: Nejsilnější zloděj
Schopnost opravy: Dobrá
Schopnost farmy: Jedna z nejlepších, farmáři

Hobit je nejschopnější zloděj ve světě RedDragonu. Vyniká ve všech podvratných akcích. Ekonomika hobitů je na vysoké úrovni.

Unikátní mechanika: Hodokvas. Hobiti začnou ke všeobecné spokojenosti urychleně spotřebovávat své zásoby jídla. Hodokvas přiláká také řadu hostů a návštěvníků, které může zkušený hobití vládce dočasně využít ke svým cílům.

Člověk

clovek-VD

Lidé jsou nejmladší a po skřetech nejpočetnější národ RedDragonu. Jejich život je také jedním z nejkratších, jsou tak hnáni kupředu touhou ho prožít naplno. Staví si velká a rozlehlá města, která nejsou místy sice zrovna úhledná či čistá, ale zvládnou ubytovat, uživit i zabavit vysoký počet obyvatel. Vzhledem k jejich nemalým potřebám lidé přitahují nespočet obchodníků, kteří se pokouší je uspokojit. Lidská města se tak často stávají centry obchodu a přizpůsobiví lidé si v kupeckém řemesle rychle našli zalíbení a zdroj obživy.

Specializace: Univerzál
Schopnost opravy: Velmi dobrá
Schopnost farmy: Nejlepší, alchymisti

Lidé jsou univerzální rasou schopnou zastat každou roli v alianci. Jejich síla spočívá v aplikované vědě, kdy jsou schopni si za investice části populace do vědců zajistit bonusy pro zkoumanou oblast, a nejvyvinutější ekonomice. Od vampýra se liší zaměřením na kvantitu a rychlým měněním rolí.

Unikátní mechanika: Aplikovaná věda. Lidé napnou své výzkumné snahy zvoleným směrem a v případě dokončení výzkumu dané oblasti se jim otevřou výhody posilující jejich univerzalitu.

Elf

elf-VD

Mnoho ostatních národů vnímá elfy jako změkčilé tvory uzavřené do svých hvozdů. Ale nemohly by se více mýlit. Pod éterickým zevnějškem se skrývají tvrdí bojovníci a silní mágové, kteří nebudou váhat směrem na nepřítele vyslat šíp nebo kouzlo. V bezpečí svých lesů se elfové věnují rozplétání magických přediv a výrobě velmi kvalitních zbraní. Zbraň od elfů není jen účinná a mistrovsky vyrobená, ale také velmi estetická, neboť elfové ke každé činnosti přistupují jako k umění. Budují si stromové domy, práce s kamením a budování infrastruktury nepatří k jejich silným stránkám.

Specializace: Magicko-obranářská rasa
Schopnost opravy: Slabší
Schopnost farmy: Nadprůměrná, zbrojaři a druidi

Elfové jsou magicko-vojenskou rasou. Mají přístup k mnoha kouzlům a jejich rasa je s magií úzce spjatá. Vojensky se soustředí především na obranu, magicky na podporu a bílou magii. Zpravidla nebývají dobyvační. Slušně se uživí prodejem zbraní či many.

Unikátní mechanika: Komando lučištníků. Elfové si mohou zvolit spřátelený gubernát, kterému dočasně přidělí do obrany omezené množství svých jednotek.

Skřet

skret-VD

Hluční, špinaví a lenošiví tvorové, to jsou skřeti. Normální práce jim příliš nevoní a vyhýbají se jí, jak jen můžou, ale jakmile jde o vymýšlení zákeřností, nemají sobě rovného. Vzhledem k tomu, že jde o nejpočetnější a nejrychleji se množící národ RedDragonu, se plány vůdců často omezují pouze na nasazení dostatečného počtu jednotek. Ale skřeti jsou i mazaní a dokáží vytvářet komplikované a velice účinné válečné stroje, které jim pomáhají překonat nedokonalou výzbroj a menší vzrůst.

Specializace: Útočník, zloděj
Schopnost opravy: Průměrná
Schopnost farmy: Průměrná

Skřeti jsou nenechavou útočnou a zlodějskou rasou. Svou válečnou mašinérii podporují rozličnými druhy strojů. Jejich ekonomika je průměrná, jsou sice líní, ale vše dohání počtem.

Unikátní mechanika: Skřetí inženýrství. Skřeti dokáží vyrábět různé typy válečných strojů, přizpůsobovat si je a využít je k právě nejpotřebnější úloze.

 

Naše desítka ras je tímto uzavřená. Na avizované změny se můžete těšit už poměrně brzy. Včas vás informujeme o dalším postupu a konečně i číslech a detailech, po kterých hráči RDčka tradičně prahnou nejvíce. Další deník vyjde v prosinci a jeho tématem bude úvodní protektorát a rozjezd. Hodně zábavy při hře a dostatek pozemků vám přeje,

RD-Team

 

P.S. Pokud jste nestihli zaznamenat, právě běží registrace do letošního ročníku miniRD. Detaily najdete v předchozím článku.