Vážení hráči,

měsíc uplynul jako voda a máme tu listopad, ranní mrazíky i další pokračování vývojářského deníku.

Jak jsme avizovali, dnes se podíváme na zoubek rasám. Kvůli přemíře obsahu jsme se rozhodli rasy rozdělit do dvou deníků, tento díl popíše naše obecné uvažování při vymýšlení změn a představí čtyři přepracované rasy, díl následující pak doplní zbývajících šest ras. I nadále bude RedDragon osídlen deseti národy.

V předchozím deníku jsme zmínili, že chceme, aby RedDragon byl pestrou hrou s důrazem na hráčskou volbu. Z tohoto pohledu jsme u ras, které považujeme za jeden ze základních stavebních kamenů hry, shledali nesrovnalosti, které nešlo odstranit pouhým změněním několika čísel, ale přepracováním celého konceptu. Chceme se vyhnout stavu, ve kterém budeme mít dvě magicko-obranářské rasy (ent, elf), dvě rasy dominující stavbě PPS díky své imunitě na stroje (obr, člověk), rasu naprosto předvídatelnou (vampýr), silově i farmářsky skvěle nadaného mága (džin), či rasu výrazně opomíjenou (skřet).

Naším dlouhodobým cílem u změn ras je, aby každá z nich měla jasně definovanou svou silnou a slabou stránku a byla dostatečně odlišená ode všech ostatních. A to jednak válečným využitím pro vojevůdce a jednak odehrávkou pro klikače. Aby už neplatilo, že umět jedno povolání znamená umět všechny rasy toto povolání praktikující. Tohoto efektu chceme docílit přiřazením unikátní herní mechaniky ke každé rase RedDragonu. Půjde o dovednost, kterou nebude mít nikdo jiný a která by měla mít dopad jak na plánování strategie, tak odehrávky. Vedle přepracování a uhlazení konceptu půjde o hlavní změnu modulu ras. Nyní se pojďme podívat na první čtyři, které jsme vybrali do dnešního dílu. Jsou jimi nekromant, trpaslík, vampýr a ent. Přesná čísla jsme se rozhodli prozatím nezveřejnit, protože jsou ve fázi testování a dolazování a mohou se ještě pohnout.

Nekromant

nekro-VD

Mocní mágové, pro které neexistují žádné etické hranice nebo morální zábrany. Věnují se té nejčernější magii a ostatními obyvateli RedDragonu bývají odsuzováni a pronásledováni. Ke svým experimentům, které se nejčastěji týkají oživování mrtvých a jejich využívání k osobním cílům, potřebují části těl v různých stupních rozkladu. Nekromanti navíc dělají vše pro to, aby jejich pověst byla co nejhorší. Pravidelně posílají své armády nemrtvých do válek proti živým a z veškeré zkázy navíc profitují, neboť každý padlý nepřítel jejich armádu ještě posílí. Tyto armády doprovází další kouzla zaměřená proti živým tvorům jako hladomory, kletby a nákazy. Jediným cílem nekromantů je vytvořit z celého světa jeden velký hřbitov, nad kterým budou dál sami vládnout.

Využití: Magicko-útočná rasa
Schopnost opravy: Průměrná
Schopnost farmy: Průměrná, druidi

Jednotky nekromantů jsou nemrtvé a neinteligentní, neberou žold, nejí jídlo. Slabé jednotlivě, ale dohromady dají silnou útočnou armádu. Silná magie se zaměřením na sesílání pohromových kouzel.

Unikátní mechanika: Nekromancie. Armádu vyvolávají a udržují nekromanti (mágové). Vojenské jednotky se nepočítají do zalidnění. Jednotky (včetně zlodějů) se nepřelévají, ani nezaškolují, vyvolávají je mágové pomocí kouzel už zaškolené. Každá jednotka vyžaduje jedno tělo, nepoužívaná těla se skladují na hřbitově. Pokud nekromant propustí jednotky, těla se mu vrátí na hřbitov. Získávají unikátní kouzlo Obětování, které využijí k doplňování těl z vlastních populačních zdrojů. Druhým způsobem získávání těl je úspěšné vedení útoků či úspěšná obrana.

Trpaslík

trp-VD

Odolný horský národ kameníků a kovářů, trpaslíci si libují v manuálních činnostech. Ve vysokých horských štítech si hloubí svá království a těží kamení i železné rudy, které dále zpracovávají. Jejich architektura okouzlí každého návštěvníka svou důmyslností i propracovaností i po dlouhých letech využívání, neboť trpaslíci vytváří věci tak, aby co nejdéle vydržely. Z vytěžené rudy kovají zbraně, jejichž kvality uznává celý svět RedDragonu a usilovně je poptává. Jsou to družní a společenští tvorové, ale jejich důvěra se získává těžko. Vzhledem ke svému světskému zaměření, přirozeně nedůvěřují magii. Sveřepé profesionální jednotky trpaslíků, po zuby vyzbrojené a obrněné, jsou vždy připraveny bránit domovinu a stejně tak i podnikat trestné výpravy proti nepřátelům.

Využití: Univerzální voják
Schopnost opravy: Velmi dobrá
Schopnost farmy: Velmi dobrá, zbrojaři

Univerzální voják schopný velmi dobrého útoku a výtečné obrany. Má bonusované kameníky, aby pro něj bylo výhodné si ho vyrábět k opravě a zedníky pro snazší vlastní opravu. Nejvyšší bonus získávají ke zbrojařům, trpaslíci mají přístup k nejlepším rudám a jsou to rození kováři. Disponují jednou z nejvýkonnějších ekonomik, jsou to nejlepší řemeslníci.

Unikátní mechanika: Dodatečná výzbroj. Trpaslíci získávají možnost, po nashromáždění dostatečného počtu zbraní, přidělit E1 nebo E2 dodatečné body k útoku nebo obraně.

Vampýr

vamp-VD

Tajemná stvoření noci se s každým západem Slunce vydávají na nikdy nekončící honbu za životadárnou tekutinou, krví. Jen s její pomocí dokáží odemknout svou pravou sílu, jinak tiše dřímající a čekající. Vampýři jsou elitní nemrtví s takřka neomezeným časem na zlepšování svých dovedností. Jsou mezi nimi zuřiví bojovníci, nadaní mágové i výteční zloději. Krev vampýři získávají všemi možnými způsoby, unášejí nebohé pracovníky z jejich obydlí, do svých kouzel zaplétají nesvaté litanie, kterými magicky vytahují krev z postižených a v neposlední řadě ji těží i z obětí po lítých vojenských řežích. Nikdo nemůže tušit, kde a jak vampýři opět udeří.

Využití: Univerzál
Schopnost opravy: Průměrná
Schopnost farmy: Lehce nadprůměrná, alchymisti

Univerzál zaměřený na sílu, za kterou musí zaplatit zlatem. Může si každý den, pokud má dost krve, vybrat, v čem vynikne, ale zastání dvou rolí během jednoho dne by mělo být spíš výjimečné. Disponuje nemrtvými jednotkami, které nejedí jídlo. Potřebují aktivní vedení k naplnění svého potenciálu.

Unikátní mechanika: Krvavá magie. Krev získává z každého zabitého obyvatele cílového gubernátu. Krev musí udržovat v zásobnících a po nashromáždění dostatečné zásoby ji může využít k investici do bonusu ve zvoleném oboru.

Ent

ent-VD

Jen málokdo se může pochlubit tím, že se setkal s mýtickým pastýřem stromů. Přebývají v těch nejhlubších a nejstarších hvozdech. Enti jsou nejstarší rasou RedDragonu, trpělivě kráčeli světem, když všechny ostatní rasy ještě spaly. Přestože jsou enti mírumilovní a o záležitosti velkého světa se nestarají, pokud jsou vytrvale napadáni a jejich lesu je ubližováno, umí se rozběsnit. A jak je jejich trpělivost velká, o to větší je poté jejich vztek, když jim dojde. Svou obrovskou silou jsou schopni drtit kámen, lámat ocel a strhávat celé budovy.

Využití: Nejsilnější obránce
Schopnost opravy: Slabší
Schopnost farmy: Slabší, farmáři, E2

Enti jsou nejsilnější obrannou rasou RedDragonu. Vynikají v bránění sebe i spřátelených gubernátů. Obě jejich elitní jednotky disponují velikou silou. Je náročné jim ublížit, snad pouze jejich slabina vůči ohni se dá využít, ale každou ztrátu enti citelně pocítí a jen těžce ji nahradí. Noví enti vyrůstají pomalu. Oproti tomu jejich nejelitnější jednotky umí podporovat ekonomiku gubernátu. Ekonomika entů i jejich schopnost opravovat utrpěné poškození patří mezi ty nejslabší. Jakožto trpělivá a pomalá rasa mají enti snížený počet tahů.

Unikátní mechanika: Entí vztek. Každá zbořená budova a každá utrpěná ztráta pomalu nabíjí jejich vztek. Po překročení hranice získají enti dramatické bonusy k útoku a ničivému účinku strojů.

To je prozatím vše, ve druhém díle, který bude brzy následovat, se podíváme na zbývajících šest ras. Do té doby vám přejeme příjemnou hru,

RD-Team