Vážení hráči,

v dnešním vývojářském deníku se podíváme na změny v oblasti generálů.

Generálové na RD byly vždy v nerovnovážném stavu a existovaly poměrně jednoduše matematicky dopočitatelné varianty toho, které jejich kombinace jsou lepší než jiné v případě primárních vlastností, nebo které sekundární vlastnosti jsou silnější a které slabší. Herní změny z posledních věků tento problém ještě prohloubily, tikety a příspěvky na neužitečnost některých generálů se množí, a tak je na pořadu dne generály přepracovat, zohlednit minulé i budoucí změny a zatraktivnit je, dodat jim hloubku. Oblast generálů má veliký potenciál, který v současném systému není zcela realizován. Generál poskytuje jednoduché, ale obrovské, pasivní bonusy do dvou oblastí v závislosti na jeho primární a sekundární dovednosti. A jaké konkrétní kroky připravujeme k nápravě současného stavu?

Dojde ke sloučení některých primárních dovedností, zůstane Zlodějský generál a Magický generál, z Obránce a Vojevůdce vznikne jednoduše Vojenský generál, z Obchodníka a Profesora vznikne Hospodářský generál (názvy jsou pouze technické). Veškeré sekundární dovednosti budou zrušeny a předělány do grafické podoby stromu dovedností, i když v našem provedení spíše kroužků dovedností. Pro jejich další vysvětlení je důležité, že generálové nebudou poskytovat pasivní bonusy dle výše svého levelu, ale s každým levelem získají jeden bod dovedností, který budou moci přidělit do zvolených vlastností.

Uprostřed (na skice obdélník) se nachází 4 dvojice dovedností (na skice jsou dvojice dovedností odlišené červenou, modrou, zelenou a růžovou barvou) celkem tedy 8 koleček dovedností. Každá dovednost může mít 3 levely. Po investování dostatečného počtu bodů do dovedností se otevře nový “sektor” s více specializovanými dovednostmi (na skice jsou to čtvercové sektory se čtyřmi dovednostmi (kroužky)), které budou nahrazovat současné sekundárky a umožní hráčům si u generálů skládat své buildy. Systém generálů bude provázaný i s vědou a rasami. Některé vlastnosti budou muset být před využitím odemčeny výzkumem a generálové některých ras budou mít zcela jedinečné vlastnosti. Výše popsané zachycuje následující technický obrázek, jehož rozvržení i barevnost jsou čistě pro účely rychlé vizualizace.

scan0000

V souvislosti s tímto systémem dojde i k některým návazným úpravám. S ohledem na dlouhodobé piplání a personalizování jednotlivých generálů zmizí akce Generálovraždy jako placený upgrade a sekundární vlastnost Generálovražednictví bude také zrušena bez náhrady ve výše zmíněném stromu dovedností. Přepracován bude i systém zisku zkušeností, který už nebude tak závislý na náhodě (nejvíce zkušeností získávali generálové v nejtěsněji prošlých akcí), ale více na dovednostech a aktivitě hráče. Číselně se zisk zkušeností významně sníží, abychom pracovali maximálně v řádu tisíců a adekvátně k tomu se sníží i prahy pro přechod na další úrovně. Zkušenosti z labyrintu budou více zafixovány a méně závislé na levelu, aby se neztratila jejich užitečnost, ale zároveň nebylo možné je využívat k trénování generálů prakticky donekonečna. Zrušení generálovražd nám umožní zrušit i cvičení generálů pomocí jiných generálů. Na závěr ještě pár poznámek k vyváženosti. Zatím uvažujeme, že generálové budou moci dosáhnout maximálního levelu 30, což by mělo být dosažitelné až ke konci věku a jen těmi nejaktivnějšími a nejlepšími hráči. Nemělo by být výjimkou, že hráči s generály skončí kolem levelu 20. Zde je třeba si uvědomit, že se jedná o pouhé číslo a i generál s levelem 20 si bude moci plně vyupgradovat jednu ze čtyř cest svým celkovým stromem.

Jako vždy se těšíme na vaše reakce v komentářích a na herních fórech, pokud máte nápady, jaké vlastnosti podle vás u generálů nesmí chybět, rádi se zamyslíme nad jejich zapracováním.

 

RD-Team

Doplněno 5.4.2017: Dodatečná vysvětlení ke zrušení Generálovražednictví. GV je ve férové válce super silná sekundárka, která dlouhodobě oslabuje nepřítele a to na úrovni, které se žádná jiná dovednost nepřibližuje. I jedno úspěšné GV může snížit zlodějský, magický či vojenský potenciál o desítky procent. Ztráta, kterou se už po celý zbytek věku nemusí podařit nahradit. Takovou vlastnost je velmi těžké vybalancovat, protože buď bude slabá a nebude se používat (je tedy zbytečná), nebo bude příliš silná a bude jí používat každý (a z generálů bude spotřební zboží, což není jejich konceptem). Mimo férové války jsou GV především nástrojem teroru a pomsty, buď uděláš, co chci, nebo přijdeš o generály, případně tohle si neměl dělat, přijdeš o generály, takové jsou neklasičtější situace, které se objevují každý věk, a to i vícekrát. Hra by neměla podporovat negativní emoce, místo vzájemného popravování generálů se z nich stanou ještě důležitější pomocníci než teď s širokými možnostmi vývoje a ze spotřebního zboží se posunou do významné, až hru určující role. V novém systému tedy generálové nabydou na důležitosti a zároveň budou růst o hodně pomaleji a průběžněji, nyní mi projde těsně akce a generál skočí klidně z nuly na třicátý level. Ale také mohu mít smůlu a narážet na nízké obrany a generála nezacvičím za celotýdenní válku. Nově se na dosažení třicátého levelu budu muset soustředit celý věk a nebude to jen otázka jedné povedené akce, jedna povedená akce mi nemusí přinést ani level, pokud už bude generál zkušený. Levely generálů ve světě RD sice poklesnou, ale každý level získá na vyšší důležitosti a díky stromům dovedností budou i generálové s nižším levelem výrazně silnější než generálové v současném systému s vyšším levelem. A pokud si hráči budou takto piplat generály celověkově, není možné, aby o ně jednou povedenou akcí přišli.