Vážení hráči,

v dnešním vývojářském deníku se podíváme na jednu z nejatraktivnějších části hry, a to výzkum, jehož spolutvorby se může zúčastnit každý z vás!

Současný vědecký systém je velice jednoduchý – výzkum je organizovaný do šesti oborů, do kterých hráči investují body a tím si zvyšují z nich plynoucí pasivní bonusy. V jeho jednoduchosti spočívá ale i značná neatraktivita, kdy je výzkum redukován pouze na co nejrychlejší tvoření specializačních bodů. Zde lze pozorovat i neférovost, kdy velké gubernáty generují specializační body mnohokrát rychleji. Jakkoli rozloha obvykle ovlivňuje např. ceny budov a kouzel, u výzkumu, velmi silných trvalých pasivních bonusů, tomu tak není. Nový výzkum nebude revoluční, bude vycházet z podobných základů, pouze získá větší hloubku.

Nový výzkum bude organizovaný do tří sekcí – sekce ekonomické, válečné a unikátní. Jednotlivé sekce budou obsahovat rozličné výzkumné moduly. Například ekonomická sekce může mít modul Farmáři, válečná sekce modul Průrazové útoky, Podpůrná magie či Kontrašpionáž a unikátní sekce modul Nekromancie pro nekromaty či modul Warpové magie pro džiny – jednoduše moduly zcela unikátní pro danou rasu, které se budou často vázat i k jejich speciální mechanice. Každý modul bude obsahovat osm technologií. Každá technologie po vyzkoumání přispěje svým efektem, ale také drobným pasivním bonusem vztahujícím se k zaměření modulu. Například každá vyzkoumaná technologie modulu Farmáři zvýší bonus u profese farmáři o 2,5% (po vyzkoumání všech technologií o 20%). Vzhledem k tomu rasy přijdou o skoro všechny své rasové bonusy k profesím. Budou na startu o něco slabší, ale nebudou tak předurčené k tomu se stát například kameníky v případě obrů, či zbrojaři v případě trpaslíků. Každý hráč si bude moci svůj gubernát přizpůsobit dle svých preferencí a jeho rase přístupných modulů.

Cena jednotlivých technologií bude pevně dána a společně s rozlohou se bude zvyšovat, podobný systém jako například u speciálních budov. Některé technologie budou vyžadovat splnění dodatečných podmínek (např. vyzkoumání jiných technologií, generály na určitém levelu, počet seslaných kouzel apod.), aby mohly být vynalezeny. Všechny rasy nebudou mít přístup ke všem modulům, ale budou mít dostupné pouze ty, které budou odpovídat jejich konceptu – modul Průrazové magie nenajdeme u hobitů, ale zcela jistě u džinů. Naopak hobiti budou mít přístupný modul Farmářů, zatímco džini ne.

 

Vytvoř si svou technologii!

Nový systém je ideální příležitostí pro každého z vás si vytvořit svou vlastní technologii, nebo klidně i celý modul. Kreativitě se meze nekladou. Finální verzi bude tvořit výběr z nápadů sestavený do jednotného celku. Možná nápověda k jednotlivým modulům, samozřejmě podléhá úpravě:

 

Ekonomické

Farmáři, kameníci, zedníci, obchodníci, alchymisti, zbrojaři, druidi, vědci, stavebnictví, architektura

Válečné

Guerilla a spálená země (aktivní obrana), Držíme hrady (pasivní obrana), Nájezdníci (ničivé a plenivé efekty útoků), Rozhodující bitva (velké a průrazové útoky), Kvantita (levná, snadno obnovitelná, ale slabá armáda), Kvalita (drahá, hůře obnovitelná, ale silná armáda), Zlodějská podpora (VM, opíjení, VG), Zlodějská špionáž (špionáže, další podpora koberců), Kontrašpionáž (zlodějská obrana), Magická podpora (bílá magie, buffing), Magické průrazy (magie proti jiným mágům), Magická destrukce, Magické trvalky

Unikátní

Vztahují se k jednotlivým unikátním mechanikám ras.

 

To je k vědě vše, budeme se těšit na společnou tvorbu technologií i modulů, ať už zde, či na fórech přímo ve hře.

EDIT: Pro lepší představu doplňujeme, jak by mohl vypadat takový návrh na vytvoření modulu, či technologie.

Farmářský modul:

Technologie 1: Venkovní hospodářství – Umožní zaměstnat 50 000 farmářů bez nutnosti stavět pro ně dílny

Technologie 2: Včelí úly – +25% výnos z ovocných sadů

Technologie 3: Standardizované farmářské vzdělání – +10% maximální bonus vědy

Technologie 4: Cechovní dohody – Efektivita cechů klesá o 50% pomaleji

Technologie 5: Zabezpečené sýpky – Kobylky neničí zásoby jídla, jejich efekt klesá o 25% rychleji

Technologie 6: Ještě nevím

Technologie 7: Ještě nevím

Technologie 8: Ještě nevím

Každá vynalezená technologie přidá farmářům bonus 2,5%.

 

Nájezdnický modul:

Technologie 1: Nájezdy otrokářů – Každý úspěšný útok přinese až 25 000 zajatců

Technologie 2: Žhářské skupiny – Každý úspěšný útok zboří jednu speciální budovu a 5% infrastrukturních budov navíc

Technologie 3: Loupežníci – Každý úspěšný útok přinese až 5% zásob

Technologie 4: Temná komanda – Odemkne možnost mimoválečných útoků

 

Samostatné technologie:

Bylo by fajn, kdyby nekromanti získali možnost navyšovat kapacitu svých hřbitovů.

Zlevňování a vylepšování obřích totemů.

Kouzelné ohňostroje – speciální technologie pro hobity, která jim zvedne zalidnění z hodokovasu.

 

Doufáme, že vám tyto konkrétní příklady pomohly si novou vědu lépe představit.

RD-Team