Vážení hráči,

přinášíme další díl vývojářského deníku, nejprve se podíváme na úpravu konceptu jednotlivých válečných fází a poté na zlodějský systém.

Postupně měníme jednotlivé válečné fáze tak, aby byly přístupnější a intuitivnější. Začali jsme s magií, která byla v nejhorším stavu. Po ní přijde řada na zloděje i vojáky. Zdá se, že původním záměrem designu bylo vytvořit tři rovnocenné fáze, která měla každá sama o sobě potenciál zajistit vítězství v konfliktu a hráči k nim tak i často přistupovali. Naším cílem ale je, aby k úspěchu vedl kombinovaný přístup a vítězství tak nebylo dosažitelné drtivou převahou v jedné, ale optimálním namixováním všech tří fází. V rámci tohoto konceptu zloději například přichází o část svého destrukčního potenciálu, ale zdůrazňujeme jejich podpůrnou a zjišťovací roli, kdy mají především vyšpehovat informace a umést cestičku magii a vojákům. Magie se má stát hlavní destrukční silou, zatím to tak úplně neplatí, ale již od příštího věku bude výrazně ničivější. Destrukce pomocí magie ale také nemá být samozřejmá a bude vyžadovat svou investici. Vojáci jsou pak ti, kterým je svěřena finální špinavá a dočišťovací práce. Dorazí na místo určení, vylezou na nejvyšší věž a prohlásí dobyté a spálené území za nové pozemky svého pána. S ohledem na výše uvedené pak zloděje čekají následující změny.

V rámci zjednodušení a sjednocení pravidel napříč fázemi se ruší výpočet účinnost akcí podle EFZ. Všechny akce budou nyní převahové a jejich účinnost bude dána přesilou útoku vůči obraně. Akce projde, jakmile je útok vyšší než obrana a z vyhodnocování zlodějských akcí mizí prvek náhody.

Zloději se v útoku budou nově moci, podobně jako vojáci, slučovat. V každé vlně může jít jen jedna akce. Na jeden gubernát může projít pouze 1 ze špionážních akcí, libovolná kombinace 2 sabotážních akcí a libovolný počet podpůrných akcí. Jednotlivé zlodějské akce jsou rozdělené do těchto tří základních kategorií (MV-lze posílat i mimo válku).

Špionážní akce, zahrnují výrazně upravenou Špionáž paktů (MV), Štábní špionáž (MV) a Špionáž gubernátu (MV).
Sabotážní akce zahrnují výrazně upravené Podněcování revolty (bude méně snižovat popularitu a zároveň bořit infrastrukturní budovy), Sabotáž obranného systému, Kradení zásob (MV), Poranění generála a po bouřlivé diskusi i Generálovraždu.
Podpůrné akce zahrnují výrazně upravenou Válku gangů (koberce budou stále možné, stále podobně drahé, ale výrazně jednodušší na poslání), Vyvraždění mágů, Opíjení armády, Drakovraždu, Vykopání tunelů a Nastražení pastí (obě akce budou ovlivňovat vojenské obléhání).

Z výše uvedeného seznamu vyplývá, že mezi zrušenými akcemi najdeme Sabotáž domů, Zabíjení lidí, Vykradení gubernátu a Sledování gubernátu. Některé z nich zčásti převzaly staré, ale upravené zlodějské akce. Jiné například nový typ vojenského útoku. Podrobný popis akcí zveřejníme před nasazením změny. Do těchto změn se pustíme věk příští, naším prvořadým cílem je dokončit převlékání gubernátu, již brzy se můžete těšit na nové stránky. Na úplný závěr pak přidáme jednu ochutnávku z aktuálního pracovního prostředí. Brzy na shledanou,

RD-Team

 

devdiary19_pic1