Vážení hráči,

jak už je zvykem, probíhající boje o PPS znamenají také vývojářský deník zaměřený na změny do dalšího věku. Pojďme na ně, bude co číst.

Tento věk se můžete těšit na další úpravy ras, které jsme prováděli v souladu se zpětnou vazbou nasbíranou na fórech, drobnější vylepšení mající snahu o zlepšení kvality života na RD a především na změnu celého magického modulu, jak byla zmíněna ve vývojářských denících 12-14.

Herní změny:

1) Ent – Vrací se mu standardní tahová dotace 15/43 bez časovek a 17/49 s časovkami. +3 k útoku E1 (na základní hodnotu 5) a +3 k útoku E2 (na základní hodnotu 8). U enta jsme se až příliš snažili oslabit jeho dřívější dominanci a vyslechli jsme nejčastější připomínky, které jste k němu měli. Vyšší počet tahů z něj udělá obecně jednodušší a hratelnější rasu a odstraní i problém s nižším výzkumem. Poměrně dramaticky navýšený útok pak z enta dělá méně jednostrannou rasu a značně posiluje i jeho unikátní mechaniku.

2) NekromantPřichází o kouzlo Obětování. Mrtvoly bude získávat propouštěním nezaměstnaných v profesích. Obětování proces nabírání mrtvol pouze uměle komplikovalo, ruční propouštění dá hráčům vyšší kontrolu, budou si moci sami rozhodnout kdy a kolik mrtvol převést a vše bude na první pohled patrné bez jakéhokoli dopočítávání. Odpadne i otravné doplňování potřebných profesí, neboť Obětování bralo rovnoměrně ze všech, i když hráči nechtěli obětovat mágy, obchodníky a vědce, ale třeba pouze druidy. Nyní stačí požadovaný počet druidů přemístit do nezaměstnaných a „vyhodit“ z gubernátu. Navíc takto bude možné pro nabírání mrtvol využívat i labyrint a volbu Lidé. Stejně jako předtím 1 obětovaný člověk přinese 1 mrtvolu.

3) Vampýr – Možnost získávat krev propuštěním nezaměstnaných v profesích. Stejná mechanika jako u nekromanta, každý propuštěný nezaměstnaný přinese 1 bod krve, ale z jiných důvodů. Dá hráčům vampýrů možnost nabírat krev i ve farmě a měla by umožnit častější využívání vampýrových lektvarů. Hráči budou mít takto možnost se připravit na válku a mít jistotu toho, že první přepočet budou mít nějakou krev a možnosti, jak využít vampýrovu univerzalitu. Krev bude také možné získávat prostřednictvím labyrintu a volby Lidé. Jelikož ale plně napitý vampýr konkuruje těm nejsilnějším rasám ve všech oborech, museli jsme zabudovat omezení. Propouštěním nezaměstnaných lze získávat krev pouze do limitu zásoby krve 10x rozloha. To znamená, že jakmile má hráč více krve než 10x rozloha a je jedno jakým způsobem získané, nezaměstnaní už mu nijak nepřispějí.

4) Labyrint – Zrušeny náhodné jevy (neúspěšné výběry, kouzla, zranění, smrti). Labyrint je nepostradatelnou součástí válečné odehrávky a nyní budou mít všichni hráči garantovaný výběr požadovaného pokladu. Stále platí vzorce na rozptyl. V minulých změnách jsme výrazně snížili šanci na neúspěšný výběr, ale ukázalo se, že to byl pouze mezikrok. Neúspěšné výběry se odehrávaly méně, ale tím více bolely a tím více bylo pravděpodobné, že se staly pouze vám a ne soupeři. Už se tak nemůže stát, že si například při náročné odehrávce mága zraníte nejlepší magické generály a zrušíte všechny taktické plány na přepočet bez jakéhokoli přičinění soupeře.

5) Nový magický modul. Nová magie zahrnuje příliš mnoho změn, aby mohly být všechny v tomto článku vypsány. Podrobnosti naleznete v prvním, druhém a třetím dílu magii věnovaných vývojářských deníků. Zde zmíníme jen stručně, že:

a) Nebude nutné už nastavovat vlny.

b) Nebude nutné kouzlit více kouzel od jednoho typu.

c) Nebude nutné se domnívat, jakou sílu mají moje útočná kouzla.

d) Bude předem známé, na kolik peněz vás magie vyjde. Bude možné si magii předem plánovat a hra vám sama spočte, kolik peněz vás naplánovaná magie bude stát. Nebude třeba využívat žádné externí programy, vše si snadno a přehledně přichystáte u sebe v gubernátu a po našetření dostatečného obnosu jedním tlačítkem sešlete.

Tyto body budou řešeny tak, že

a) Vlny budou dané systémem.

b) Všechna kouzla jsou předělána tak, aby fungovala podobně jako dosud s ohledem na to, že na každý gubernát může projít pouze jedno kouzlo od daného typu.

c) Kouzla se budou shlukovat do magických jader. Magické jádro vytváří mágové se svou aktuální silou. Prakticky si tak uložíte aktuální sílu mágů do jakéhosi obalu, který budete naplňovat kouzly. Ale lze postupovat i naopak, viz bod d).

d) Bude možné si magii předem plánovat, navolit si kouzla, cíle a hra vám sama spočte, kolik peněz vás naplánovaná magie bude stát. Poté jen vytvoříte jádro (obal pro kouzla) a našetříte peníze a jedním tlačítkem sešlete. Nebude třeba využívat žádné externí programy, vše si snadno a přehledně přichystáte u sebe v gubernátu.

V případě zájmu můžete najít podrobnější informace ve vývojářských denících 12-14 v sekci O hře zde na blogu. S ohledem na tuto výraznou změnu bude velmi záhy po ukončení věku následovat několikadenní mezivěk, ve kterém vám dáme příležitost si novou magii vyzkoušet a dát nám zpětnou vazbu na vyváženost jednotlivých ras, abyste nešli do věku ostrého s nerovnováhou a neznalostí toho, co vás čeká. Na základě zkušeností i z pár válečných přepočtů můžete přehodnotit své dosavadní taktiky.

Novou magii vám také představíme v komentovaném videu s ukázkou toho, co se kde nachází a jak se to ovládá.

Technické změny:

1) Vyřazení autokouzlení, autonákupu a autoprodeje ze záložky nastavení / automatizace. Po redesignu gubernátu se tyto funkce už nacházejí na svých patřičných místech v magii a na tržišti a nemá smysl je mít zduplikované.

2) Spuštění Red Dragon Wikipedie. Starý manuál byl velice náročný na údržbu a úpravy v něm šly dělat jen krkolomně, s nutností zásahů do zdrojových kódů. O základních funkcionalitách jako vyhledávaní apod. raději ani neuvažovat. Za ty věky, které nám věrně sloužil krásně rostl a rostl, až se v něm pro samé texty těžce hledají relevantní informace. Zvolili jsme tedy nový formát manuálu – wiki manuál vystavěný na systému MediaWiki, který má řadu redaktorův život ulehčujících nástrojů už zabudovaných v sobě. Jednoduchost obsluhy souvisí i s tím, že wiki stránky bude moci upravovat každý na ní zaregistrovaný uživatel. Vy hráči víte nejlépe, jaké informace jsou pro vás důležité a nyní máte možnost si tyto informace předat prostřednictvím prostředí, se kterým je obeznámen vysoký podíl uživatelů internetu. Starý manuál ale zatím nikam nezmizí a bude dočasně fungovat souběžně s wiki manuálem, dokud nebudeme všichni spokojení s úrovní obsahu nových wiki stránek.

3) Změna způsobu nákupu kreditů. Od nového věku bude pro nákup kreditů využívána platební brána GoPay. Důvodem pro tuto změnu je optimalizace účetnictví a poplatků, ale také variabilita brány GoPay, která umožňuje poskytnout různé metody provedení platby a zpřístupnit tak ty typy platebních metod, které vám nejvíce vyhovují. Systém GoPay nevyžaduje registrace a věříme, že tímto krokem zjednodušíme život vám i sobě.

Do nového věku máme v plánu spustit ještě další nové stránky gubernátu a následující věk ho už definitivně dopřevlékat a dokončit i herní revitalizaci základních modulů. Jelikož víme, že žádné změny nemají smysl, když nezůstane nikdo, kdo by s nimi hrál, bude restart hry poprvé doprovázen i organizovanou marketingovou akcí. Jestli máte známé, kteří RD dříve hráli, zkuste je také oslovit a společnými silami navyšme počet bojovníků ve světě Red Dragonu. Pevně věříme, že se vám změny budou líbit a že z RD udělají zase o něco lepší a přístupnější hru. Děkujeme za trpělivost a zachovejte nám přízeň. Užijte si boje o PPS a brzy na shledanou,

 

RD-Team