Ako organizovať populáciu gubernátu v novom prostredí Profesií?

Po verbovaní ľudí do armády sme upravili časť hry, v ktorej gubernátor organizuje civilnú časť obyvateľstva. Cieľom bolo priniesť prostredie, v ktorom má hráč dostupné všetky informácie potrebné pre rozhodovanie o organizácii obyvateľstva gubernátu a dokáže rýchlo a jednoducho vykonávať potrebné akcie. Stručne vám ho pomocou textu a obrázkov predstavíme od vrchu až k jeho spodnej časti.

Prehľadové informácie sú, ako na iných stránkach, umiestnené v hornej časti a obsahujú informácie ako počet nezamestnaných, voľnú kapacitu dielní, rýchlosť zaškoľovania nováčikov, potrebná minimálna produkcia vedcov pre udržanie úrovne vedy a podobne.

Nastavovanie platov je možné dvoma spôsobmi – pohybom posuvníka, bez potvrdenia, alebo priamym vpísaním hodnoty do input boxu a následným potvrdením.

Prepustiť nezamestnaných je možné rovnako ako v starom systéme. S novým vekom budú nekromanti miesto prepúšťania nezamestnaných transformovať na mrtvoly a vampýri obetovať na zvýšenie svojich zásob krvi, čo budú reflektovať texty v danej sekcii. 

Tabuľka profesií obsahuje informácie o počte obyvateľov devdiary16_pic01umiestnených v profesiách, kapacite a výnose jednotlivých profesií alebo o celkovom bonuse pre danú profesiu. Čiastkové bonusy sa zobrazia v pop-up okne, ktoré sa objaví po nájdení na ikonu „i“ vedľa celkového bonusu. Aby hráči mali názornejšie vyjadrený vzťah počtu zamestnaných obchodníkov voči rozlohe obchodných paktov obsahuje výpis čiastkových bonusov pre obchodníkov aj bonus, akým ekonomike prispievajú obchodné pakty – prepúšťaním/zamestnávaním obchodníkov môžete empiricky odhaľovať optimálne nastavenie.

Pod stĺpcom Zkoumáno sú ovládače pre nastavenie priority umiestňovania vedeckých bodov pre jednotlivé profesie. Produkcia vedcov bude rozdelená pomerne, podľa nastavených priorít, ktorých je možné nastaviť 4 úrovne: 0 – žiadne vedecké body nie sú pridelené až 3 – najvyššia priorita. 

Ľudí zamestnávame/prepúšťame obdobne ako v Armáde, pomocou +/- a počtu ľudí. Môžete využiť bežné multiplikátory (k,M,G,*) a zadávané hodnoty sú kontrolované na maximálne hodnoty.

V spodnej časti je možné všetky plánované akcie skontrolovať pomocou sumarizačného riadku a po potvrdení sa zmeny v profesiách vykonajú.

Bonus – Pozemky Popri ostatných prácach sme do nového šatu preodeli aj sekciu pre nákup Pozemkov. Horná sekcia tradične obsahuje prehľadové informácie. Pod ňou nájdete posuvník pre nastavenie podielu zisku, za ktorý sa každý ťah nakúpia pozemky. Samotný nákup prebieha podobne ako v tržnici, s jediným rozdielom, že pozemky nie je možné predávať, a teda nie je možné zadávať záporné hodnoty do počtu obchodovaných pozemkov a kladné hodnoty do poľa pre investované zlato. Pred potvrdením je možné v dolnej časti skontrolovať bilanciu nákupu.

Profesie v novom šate vám prinesieme so začiatkom medziveku.