Vážení hráči,

poslední díl triptychu o magii se podívá na změny v kouzlech a další navazující drobné úpravy.

Nová pravidla magického systému si žádají i úpravy ve vlastních kouzlech. Pojďme si je postupně projít. Především jejich cenu ale berte stále jako orientační, neboť na základě testování můžeme, a pravděpodobně se tak stane, dospět k dalším změnám. Proto jsme zatím ani nezveřejnili například unikátní kouzla nekromantů a obrů.

Antimagická kouzla

Antimagická střela (7 000)

Efekt antimagického štítu soupeře je sražen na hodnotu 30% * (1 – účinnost střely). Obranný bonus soupeřových generálů mágů je při plné účinnosti sražen na 0.

Uragán (7 000)

Zlikviduje 35% veškerých profesí.

Stupidita (7 000)

Srazí vědu magickým profesím (druidi, mágové) na hodnotu 50.

Kouzla s okamžitým účinkem

Dračí Dech (15 000)

Bourá 10% infrastrukturních budov. Spálí 20% armády a 20% profesí. Snižuje popularitu o 20 bodů. Zbourá 2.5 speciálních budov (pozn.: kouzlo bourá tolik speciálních budov, kolik odpovídá celé části + 1 speciální budovu navíc s pravděpodobností desetinné části).

Zničení zásob (15 000)

Při plné účinnosti zlikviduje 90% zásob (zesílené kouzlo nezvyšuje účinnost kouzla, ale při plné účinnosti spálí dalších 9% zásob).

Antivojenská střela (4 000)

Efekt vojenského štítu soupeře je sražen na hodnotu 30% * (1 – účinnost střely).

Zemětřesení (4 000)

Při plné účinnosti bourá 10% infrastrukturních budov. Zbourá 2.5 speciálních budov. Bourání funguje stejně jako v případě kouzla Dračí Dech.

Ohnivý Déšť (4 000)

Při plné účinnosti spálí 18% veškeré armády (pozn. nefunguje na zloděje).

Zpopelnění zlodějů (4 000)

Při plné účinnosti spálí 30% všech zlodějů.

Zkáza Padlých Legií (4 000)

Při plné účinnosti úspěšně odkouzlí všechny Padlé Legie cíle.

Orlí Oko (1000)

Zjišťuje informace o nepříteli. Působí pouze při 100% účinnosti.

Kouzla s trvalým účinkem

Ospalost (2 000)

Při maximálním účinku snižuje zaškolování o 25%.

Somnambul (2 000)

Při maximálním účinku snižuje výnos všech nemagických profesí (všichni kromě druidů a mágů) o 50%

Kobylky (2 000)

Při maximálním účinku navyšují 4× spotřebu jídla.

Mor (2 000)

Při maximálním účinku umře 4% veškeré populace.

Smůla (2 000)

Při maximálním účinku likviduje 4% strojů za tah. Snižuje šanci na příchod draka a šanci pro nalezení zlata ve zlatém dole.

Kastrace (2 000)

Při maximálním účinku snižuje přírůstek obyvatelstva o 50%.

Pozitivní kouzla

Plodnost (3 000)

Při maximálním účinku zvyšuje přírůstek obyvatelstva o 30%

Štěstí (3 000)

Zvyšuje šanci pro nalezení draka, zlata v dole, pozitivně ovlivňuje výběr labyrintu, příchod lidí a náhodné jevy v gubernátu.

Pracovitost (3 000)

Při maximálním účinku zvyšuje výnos všech nemagických profesí (všichni kromě druidů a mágů) o 50%.

Magické fluidum (3 000)

Při maximálním účinku zvyšuje výnos magických profesí (druidové a mágové) o 50%.

Antimagický štít (3 000)

Zvyšuje celkovou magickou obranu gubernátu o 30% (účinek se započítává po rozdělení síly od paktářů).

Vojenský štít (3 000)

Zvyšuje celkovou vojenskou obranu gubernátu o 30% (účinek se započítává po rozdělení síly od paktářů).

Magické zrcadlo (3 000)

S pravděpodobností účinnosti kouzla odrazí k sesílateli všechna kouzla, která mají nižší magický útok, než polovina magické obrany cíle (neprošlé kouzlo). Odražené kouzlo má o 15% vyšší sílu. Mají-li oba gubernáty magické zrcadlo, může dojít k vícenásobnému odrazu. Pro naplnění limitu 1 seslaného kouzla na gubernát se započítává odražené kouzlo se svou konečnou silou po odrazech.

Padlé legie (3 000)

Při maximálním účinku zvedá vojenskou obranu gubernátu o 1 za každého zaškoleného mága  (o 3 pro džiny).

Kouzla sesílatelná pouze na svůj gubernát

Odstraň kouzlo (1 000)

Sníží sílu vybraného negativního kouzla o stejnou hodnotu, jakou gubernát kouzlí trvalá kouzla. Je možné sesílat opakovaně.

Seslat draka (*)

Sešle jednoho draka. Cena kouzla závisí na počtu draků v gubernátu.

Manamorfóza (0)

Zvolené množství many přetvoří na zlato v přepočtu (80 * účinnost kouzlení) zlata/kus.

 

Upravili jsme také rozmístění kouzel do magických knih. Kouzla jsou rozdělena podle svého využití a je tak návodnější si vybrat tu správnou knihu.

Magické knihy

  • Antimagická: Antimagická střela, Uragán, Stupidita
  • Antiarmádní: Antivojenská Střela, Ohnivý Déšť, Zkáza Padlých Legií
  • Destrukční: Zničení Zásob, Zemětřesení, Zpopelnění Zlodějů
  • Trvalky 1: Somnambul, Ospalost, Smůla
  • Trvalky 2: Mor, Kobylky, Kastrace

Všechna ostatní kouzla (pozitivní kouzla) a Orlí Oko nevyžadují k sesílání magickou knihu. Dračí dech umožňuje Magický palác.

V závislosti na zpřehlednění magických knih a snížení kouzel v nich umístěných jsme také upravili počty magických knih u jednotlivých ras. První číslo znamená počet knih a za lomítkem je počet jader.

Obři, Skřeti – 0/0

Trpaslíci, Hobiti – 1/1

Enti – 2/1

Lidé – 2/2 (s možností na 3/2)

Vampýři – 3/2

Nekromanti, Elfové – 4/2

Džini – 5/3

Na závěr pro vás máme jednu ochutnávku a těšíme se na viděnou příště,

 

RD-Team

devdiary14_pic01