Vážení hráči,

v dnešním článku navážeme na prvky odhalené v předchozím díle a podrobněji si vysvětlíme, co znamenají a jak se magie bude ovládat.

Připomeňme si nejprve ty nejdůležitější stavební kameny nového systému. Kouzla už nebudou mít svou individuální sílu, ale budou se shlukovat v jádrech. Nebudou se už sesílat stovky kouzel, šanci na průchod nahradíme efektem, který bude daný poměrem magické obrany a útoku. Zmizí stará náročnost, kdy každé seslání kouzla zvyšovalo cenu následujícího o 10%, nyní bude náročnost daná počtem kouzel v jádru – čím více kouzel v jednom jádře, tím dražší bude jeho uzavření a seslání. Kouzla bude možné zesílit a tím zvýšit jejich efekt a také cenu. Magie se nebude už realizovat kouzlo po kouzlu, ale bude se plánovat hromadně, hra vám sama spočítá, kolik prostředků si váš plán vyžádá a vaším úkolem bude tyto prostředky získat. Nyní si pojďme tyto jednotlivé prvky zasadit do nějakého standardního postupu.

Probíhá válka, po přepočtu se přihlásíte do gubernátu a prohlédnete si stav. Kdykoliv bude možné otevřít plánovač a pustit se do plánování kouzel, přičemž vám bude hra průběžně počítat cenu vašeho magického plánu. Plán můžete nastavit celý, nebo si ho vytvořit pouze orientačně, na pomoc rozvržení vaší odehrávky. Bude v něm možné si navolit cíle a typy kouzel, ale také rozvrhnout kouzla do jednotlivých jader a navolit, která budou zesílená a která ne. Naplánovaná kouzla nejsou žádným způsobem závazná, nestojí žádné zásoby, lze je kdykoliv a jakkoliv měnit. Zásoby (manu) stojí až aktivace plánu a tzv. uzavření magie po splnění všech podmínek, tedy vytvoření naplánovaných jader a získání potřebného množství zásob. I v této situaci bude možné magii opět otevřít, dostat zpět finance, provést změny a v případě splnění podmínek znovu uzavřít. Uzavřená magie je připravená k seslání o přepočtu. Z many bude běžná, udržitelná a skladovatelná surovina se základní cenou 100 jako zbraně a kamení. Plánovač je přístupný po celou dobu odehrávky a kdykoliv se můžete rozhodnout, že některé kouzlo chcete zesílit nebo si se spoluhráčem vyměnit cíle a typy kouzel, což se obratem změní ve výpočtu ceny plánu a hned budete vědět, na čem jste. Nově kouzla nemohou nevyjít ve smyslu neúspěšného sesílání již v gubernátu. Jejich seslání (aktivace plánu) je vždy úspěšné.

Vlastní odehrávka bude probíhat stále stejně, kombinací infrastrukturních budov budete dosahovat požadovaného výnosu profesí, a to včetně mágů. Jakmile budete spokojeni s jejich silou, necháte je vytvořit magické jádro. Takto si „uložíte“ požadovanou sílu mágů, vytvoříte obal pro jednotlivá kouzla jdoucí o přepočtu mimo váš gubernát a splníte jednu z podmínek pro úspěšnou aktivaci vašeho kouzlícího plánu. Různé rasy mají různý počet jader, záleží na jejich magických dispozicích. Jádro přejímá aktuální sílu mágů a každý tah lze vytvořit nejvýše jedno. Jádro lze kdykoliv zrušit, ale nové jádro bude vždy možné vytvořit pouze ve svém separátním tahu. Jádra mizí o přepočtu a následující den je třeba vytvořit nová s novou silou. Každému magickému jádru lze přiřadit právě jednoho magického generála, který ovlivňuje jeho sílu a každý magický generál může být přiřazen k právě jednomu jádru.

O přepočtu se vaše kouzla se silou magického útoku utkají se silou soupeřovy magické obrany a ze vzájemného poměru vzejde vlastní efekt kouzla na postiženém gubernátu. Tímto způsobem fungují všechna destruktivní i trvalá kouzla a adekvátně k tomu je upraven i jejich efekt, o změnách kouzel si povíme v příštím díle. Možná jste si všimli, že nikde nepíšeme o vlnách. Vlny zmizely a kouzla budou mít pevně dané pořadí, v jakém se budou o přepočtu vyhodnocovat. Nejprve půjde veškerá pozitivní magie a po ní budou následovat kouzla ovlivňující magickou obranu v daném pořadí a poté zbytek negativních kouzel.

Na závěr si povězme ještě něco o pozitivních kouzlech. Pokud budete chtít sesílat pozitivní kouzla na ostatní členy aliance, musíte si vytvořit jádro a zadat je do plánovače úplně stejně, jako když kouzlíte negativní kouzla mimo alianci. Pokud chcete sesílat kouzla sami na sebe, jádro nebude zapotřebí. Jakékoliv kouzlení na svůj vlastní gubernát bude fungovat mírně odlišně. Kouzlo pošlete nezávisle na jádrech okamžitě podle výnosu vašich mágů, kteří určí i efekt kouzla. Nově se nebude zobrazovat síla seslaného kouzla, ale již jeho % efekt v rozmezí 0-400%. Efekt vyšší než 100% bude vždy počítán jako 100%. Slouží pouze k tomu, že kouzla nad 100% vydrží v gubernátu netknuté typicky déle. Každý tah pak bude automaticky hodnota všech kouzel sražena cca o 50%, tedy štěstí na 312% klesne po 4 tazích na hodnotu 112%, stále bude pracovat na svůj plný výkon. Po dalším tahu klesne již na 62%, takže bude gubernátu odevzdávat pouze asi dvě třetiny svého maximálního účinku. Stejně jako ve všech ostatních kouzlech, i zde bude platit princip „přebíjení silnějším“, nikoli sčítání kouzel. Pokud tedy mágové mají výkon na to, že jsou schopni kouzlit pozitivní magii na efekt 115%, budou mocit kouzlit právě takto silná pozitivní kouzla a slabší magie se tímto efektem pouze přebije. Případné automatické kouzlení bude aktivovatelné pod jednoduchou podmínkou, že kouzlo budou mágové sesílat automaticky, pokud mají výnos odpovídající k tomu, aby sílu předchozího převýšili. Automatické kouzlení tedy nebude nastavované na počet tahů, po kterých se má opakovat. Veškerá správa nad těmito kouzly bude prováděna v jedné tabulce. Shrunutě k pozitivním kouzlům: Přehled nad účinky, automatické kouzlení a současně i mechanismus ručního kouzlení pozitivních kouzel na váš gubernát, bude nabízet jedna tabulka. Uvidíte rovnou % účinek kouzla, nikoliv jeho sílu, který bude klesat rovnoměrně s kliknutými tahy. V automatickém kouzlení nebude nutné nastavovat tahovou četnost, stačí pouze nastavit, že mágové jej budou obnovovat na svůj výkon.

K pozitivním kouzlům připojujeme jednu poznámku. Negativní trvalá kouzla budou fungovat velmi podobně. Nejedná se příliš o změnu fungování jako takovou. Čísla jsou odvozena více méně od situace, která funguje ve starém RD, takže um odkouzlit svůj gubernát od negativních kouzel za požadovaný počet tahů, stejně tak jako podmínky na to, jak správně udržovat pozitivní magii, zde zůstane prakticky zachován. Jde tak především o změnu formulace, kde neoperujeme přímo se silou kouzla (což bylo v zásadě fiktivní číslo, které ubývalo v závislosti na jeho hodnotě a samotný účinek kouzla se od něj počítal též netriviálním způsobem), ale rovnou s hodnotou, která se zobrazí přímo na vašem gubernátu.

Dotazy rádi zodpovíme v diskusi a ve třetím a finálním díle článků o magii na shledanou,

 

RD-Team