Vážení hráči,

blíží se boje o PPS, a ty s sebou kromě divokých řeží přináší i změny do dalšího věku. Pojďme se podívat, jaké jsou.

Změny pro 32. věk jsou charakterizovány usměrňováním v posledním věku provedených razantních změn v oblasti gubernátu a ras. Věk větších změn bude následován věkem změn menších, které uhladí předchozí velké změny.

Herní změny:

1) Ent získává při vzteku bořící účinek e1 0,25 a e2 0,5 neblokovaný věžemi. Z herního hlediska byli enti k využívání vzteku nuceni držet či produkovat stroje, které jinak vůbec nepotřebují a při běžné hře se jimi výrazně oslabují, jejich bořící bonus tedy nebyl tak silným bonusem, jaký tato občasná a v porovnání s ostatními předvídatelná schopnost potřebuje. Nyní budou rozzuření enti rukama trhat kámen a nic jim v tom nezabrání.

2) Start gubernátu nebude nulovat vědu v profesích. Drobná úprava s ohledem na celkovou změnu pravidel rozjezdu. Upgrade Start gubernátu nastaví úroveň vyzkoumané vědy na stejnou úroveň jako u nově založeného gubernátu.

3) Změna magické knihy znemožní kouzlit jen ze staré a z nově získané knihy a sníží se tahový odpočet na 30. Změny ras s sebou přinesly i přepracování vzácnosti magických knih. Zatímco dříve se plnou sadou mohli pochlubit nejen džini, ale i lidé, elfové a enti, byl tak u vlastnosti držet všechny magické knihy značně snížen význam. Nově mají plný počet magických knih pouze mistři mágové – džini a počet magických knih ve hře byl snížen. To s sebou častěji přináší nutnost magické knihy měnit, podle soupeře, ale případně i podle situace ve válce. Původní pravidla byla pro tento účel příliš omezující. Nemožnost kouzlit ze všech knih znemožňuje jakoukoli válečnou či předválečnou změnu a 40 tahů znamená, že potrvá velmi dlouho, než si hráč znovu zakouzlí a změnu bylo nutné plánovat s velikým předstihem. Nově změna odezní už po dvou základních herních dnech a umožní kouzlení z nezměněných knih, čímž bude tato funkce využitelná i operativně.

4) Změněna cena jednotek většiny ras. S ohledem na výrazné změny v předchozím věku se změnilo optimum a síla armády a ekonomiky u nich nebyla v rovnováze. Tuto změnu jsme rozpracovali již v mezivěku a v průběhu věku ji dali finální obrysy. Některé rasy měly dlouhodobě přespříliš levnou armádu (vampýři, skřeti), u dalších cena armády výrazně zasahovala do jejich vojenského využití (hobiti), u jiných cena armády nebyla v rovnováze se silou ekonomiky (enti, lidé, obři) a u posledních nebyla cena armády v rovnováze s její silou (džini, trpaslíci, elfové).

Hobiti E1: 480 zlata a 8 zbraní
Hobiti E2: 1120 zlata a 80 zbraní

Lidé E1: 480 zlata a 4 zbraní
Lidé E2: 1120 zlata a 80 zbraní

Enti E1: 640 zlata a 12 zbraní
Enti E2: 1400 zlata a 140 zbraní

Trpaslíci E2: 1440 zlata a 100 zbraní

Skřeti E1: 160 zlata a 6 zbraní
Skřeti E2: 720 zlata a 80 zbraní

Elfové E2: 1280 zlata a 100 zbraní

Obři E1: 720 zlata a 12 zbraní
Obři E2: 1720 zlata a 140 zbraní

Džini E1: 320 zlata a 8 zbraní
Džini E2: 800 zlata a 60 zbraní

Vampýři E1: 480 zlata a 6 zbraní
Vampýři E2: 1120 zlata a 80 zbraní

5) Odstraněny výjimky u snižování popularity Dračím dechem. Nově všem rasám snižuje popularitu o 3-5 bodů. Toto pravidlo sloužilo k vyrovnání poklesu popularity u ras s rozdílným limitem na destrukční kouzla. Rasy s nižším limitem na destrukční kouzla nyní v magické fázi ztratí průměrně o 4 body popularity méně..

6) Přidán navíc jeden slot automatického kouzlení. V posledním věku přibyla řada nových unikátních podpůrných kouzel, která na sebe hráči mohou sesílat a 5 slotů již v některých případech nestačilo, proto jsme jeden přidali.

7) Daň na nákup bez speciální budovy Průsečník obchodních cest je snížena ze 100% na 50%. Daň za prodej a nákup tak bude sjednocena. Herně to znamená omezení extrému hry bez průsečíku. Stále ho chcete mít postavený, stále ho chcete postavit co nejdříve a stále chcete být bez něj soběstační. Ale postihy na nákup už při jeho zboření nebudou tak drastické a omezí se výkyvy v odehrávce.

Technické změny:

1) Automatické detekce smajlíků.devdiary09_pic01 :-) bude nahrazené  a podobně. Smajlíky se budou vkládat přímo do textu na místo kurzoru, nikoli pouze na konec.

2) Upozornění na konec protektorátu. V centrále vedle novinek tahu a příchozího generála přibyde ikona s odpočtem dní do konce protektorátu pro lepší informovanost a přehled.

3) Výzkum vědecké školy u lidí v Centrále. Rasa lidí uvidí pro lepší přehled a informovanost ve výpisu v Centrále název zkoumané vědecké školy i svůj postup při jejím vynalézání.

4) Doplnění unikátních mechanik do Novinek. Obři s aktivovaným Totemem loupeživosti, vampýři a nekromanti uvidí pro lepší přehled a informovanost v Novinkách gubernátu, kolik zásob nakradli a zničili a kolik získali krve, respektive mrtvol.

5) Rezervace názvů aliancí a gubernátů jsou vázané na herní účet.

 Aliance: Jméno každé aliance, která má na konci věku aspoň jednoho člena, je pro následující věk rezervované na herní účet imperátora z konce věku. Po vystoupení posledního člena aliance je její jméno rezervované na herní účet posledního člena, vstoupit do prázdné aliance může kterýkoliv gubernát hráče s rezervací. Rezervace jména prázdné aliance je platná do konce aktuálního věku. 

Gubernát: Hráč, kterého gubernát přejde do dalšího věku, získává rezervaci na jeho jméno na celý věk. Po abdikaci gubernátu bez rezervovaného jména je jeho jméno rezervováno na herní účet majitele. Rezervace je platná do konce věku.

Jméno aliance nebo gubernátu je možné rezervovat pomocí upgradu. Rezervace pomocí upgradu je platná 5 věků.

Tento věk byl upgrade Imperátorský stan k dispozici pro všechny aliance. Pokud máte nějaké nápady a návrhy, jak jej můžeme vylepšit, napište nám je do diskuze. Také nás zajímá, jak vnímáte změny v rasách po téměř celém odehraném věku.

Přejeme hodně štěstí v bojích o PPS a těšíme se v novém věku na shledanou,

RD-Team